Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

                                         за видами економічної діяльності промисловості

                                                        за січень–березень 2018 року

 

(тис.грн)

               

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

1951061,9

76,9

2032503,9

23,1

81442,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

1

1

Переробна промисловість

1785198,4

82,2

1832889,8

17,8

47691,4

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–13527,8

75,9

10262,1

24,1

23789,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

–88,6

70,0

6296,4

30,0

6385,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

31922,7

90,5

34038,7

9,5

2116,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1626831,3

88,9

1628138,3

11,1

1307,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

9904,2

89,5

19668,2

10,5

9764,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

4781,5

66,7

5608,0

33,3

826,5

машинобудування

117008,0

87,5

118960,0

12,5

1952,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

1

1

1

1

1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

75704,0

66,7

77656,0

33,3

1952,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

8367,1

80,0

9918,1

20,0

1551,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

154258,1

63,6

180073,1

36,4

25815,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

1

1

__________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 27/06/2018