Рентабельність операційної діяльності великих та середніх підприємств

                                                 за видами економічної діяльності промисловості

                                                            за січень–червень 2018 року 

 

(тис.грн)

 

Результат від   операційної

 діяльності

Витрати

операційної

діяльності

Рівень

рентабельності

(збитковості), %

Промисловість

1535296,6

22451245,7

6,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

Переробна промисловість

1391299,1

17400459,0

8,0

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

57888,5

3619826,5

1,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

800,9

166562,0

0,5

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

86819,2

1764761,0

4,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

886097,0

7740899,9

11,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

185711,7

2541416,5

7,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

6827,4

142264,2

4,8

машинобудування

151913,4

1279506,2

11,9

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

1

1

1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

100139,0

424400,0

23,6

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

15241,0

145222,7

10,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

146756,2

4837196,8

3,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

__________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/09/2018