Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування

                                         за видами економічної діяльності промисловості

                                                        за січень–червень 2018 року

 

(тис.грн)

               

Фінансовий результат  (сальдо)

Підприємства,

які одержали прибуток

Підприємства,

які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий

результат

Промисловість

2558682,7

77,3

2728584,0

22,7

169901,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1

1

1

1

1

Переробна промисловість

2394825,4

83,8

2465060,2

16,2

70234,8

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

–25929,8

74,1

16758,2

25,9

42688,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

7303,9

80,0

10981,9

20,0

3678,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

100043,4

95,2

100091,4

4,8

48,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

1939225,9

88,9

1940344,9

11,1

1119,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

202333,6

84,2

219892,6

15,8

17559,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

6206,2

66,7

8999,0

33,3

2792,8

машинобудування

150333,6

100,0

150333,6

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

1

1

1

1

1

виробництво електричного устатковання

1

1

1

1

1

виробництво машин і устатковання,

не віднесених до інших угруповань

1

1

1

1

1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

93503,0

100,0

93503,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

15308,6

80,0

17658,6

20,0

2350,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

151134,2

45,5

241156,8

54,5

90022,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

1

1

__________________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 26/09/2018