Прямі інвестиції (акціонерний капітал та боргові інструменти)

                       в області у січні–червні 2018 року

                                                  

(тис.дол. США)

 

Усього

у тому числі з

 країн

ЄС

інших країн світу

Прямі інвестиції нерезидентів в регіоні (акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 01.01.

1037064,6

946949,8

90114,8

Акціонерний капітал нерезидентів на 01.01.

904716,0

828191,5

76524,5

Надійшло акціонерного капіталу нерезидентів

22767,1

22758,5

8,6

Вибуло акціонерного капіталу нерезидентів

–13269,5

–240,0

–13029,5

Інші зміни вартості акціонерного капіталу нерезидентів (зміна вартості, утрати,

перекласифікація інвестицій тощо)

–13220,1

–13462,9

242,8

з них

курсова  різниця1

–13220,1

–13465,5

245,4

Акціонерний капітал нерезидентів на 01.07.

900993,5

837247,1

63746,4

Боргові інструменти (заборгованість за кредитами та позиками, зобов’язання за торговими кредитами та інші зобов’язання перед прямими інвесторами)

 

 

 

на 01.01.

132348,6

118758,3

13590,3

на 01.07.

131311,4

117842,6

13468,8

Прямі інвестиції нерезидентів в регіоні (акціонерний капітал та боргові інструменти)

на 01.07.

1032304,9

955089,7

77215,2

________________

1  Статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування" визначено види іноземних інвестицій, зокрема, у вигляді іноземної валюти, що визначається конвертованою Національним банком України, та валюти України. Для забезпечення міжнародних порівнянь результати спостереження публікуються у доларах США. Унаслідок зміни курсу валюти відносно долара США упродовж звітного періоду виникає курсова різниця.

 

Довідково:

Обяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в регіоні на одну особу населення  654,8 долара США.

 

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.07.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).                                           

                                        

 

 

 

     Дата останньої модифікації:  31/08/2018