Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області

за видами економічної діяльності у січні–червні 2018 року

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

01.07.

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

 Усього

904716,0

100,0

900993,5

100,0

Сiльське, лiсове та рибне господарство 

70097,3

7,7

69247,9

7,7

Промисловість

678415,7

75,0

667874,6

74,1

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

8223,4

0,9

8393,2

0,9

переробна промисловiсть

664132,3

73,4

653343,7

72,5

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1

1

1

1

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1

1

1

1

 Будівництво

23730,4

2,6

23538,6

2,6

Оптова та роздрібна торгiвля;  ремонт  автотранспортних засобів і мотоциклів

102548,9

11,3

110105,3

12,2

Транспорт, складське господарство, поштова  та кур’єрська діяльність 

7768,1

0,9

7792,7

0,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

10304,7

1,1

10233,0

1,1

Інформація та телекомунікації

307,3

0,0

338,2

0,0

Фінансова та страхова діяльність

1

1

1

1

Операції з нерухомим  майном

8432,3

0,9

8755,2

1,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

308,6

0,0

307,4

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1711,4

0,2

1678,0

0,2

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

Освiта

1

1

1

1

Охорона здоров'я та надання соцiальної  допомоги

1

1

1

1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Надання інших видів послуг

1

1

1

1

__________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України  “Про державну  статистику” щодо конфіденційності статистичної  інформації

Примітка. Дані про прямі інвестиції на 01.01–01.07.2018 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які, на відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі).

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації:  31/08/2018