Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

Код за КВЕД-2010

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

8302

6

0,1

321

3,9

7975

96,0

7096

85,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

921

1

0,1

33

3,6

887

96,3

833

90,4

Промисловість

B+C+D+E

1421

5

0,4

128

9,0

1288

90,6

1045

73,5

Будівництво

F

1124

23

2,0

1101

98,0

981

87,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

2030

43

2,1

1987

97,9

1815

89,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

298

24

8,1

274

91,9

221

74,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

227

2

0,9

225

99,1

199

87,7

Інформація та телекомунікації

J

246

1

0,4

245

99,6

219

89,0

Фінансова та страхова діяльність

K

77

5

6,5

72

93,5

58

75,3

Операції з нерухомим майном

L

788

5

0,6

783

99,4

743

94,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

480

3

0,6

477

99,4

451

94,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

359

20

5,6

339

94,4

284

79,1

Освіта

P

51

51

100,0

42

82,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

151

32

21,2

119

78,8

89

58,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

36

1

2,8

35

97,2

31

86,1

Надання інших видів послуг

S

93

1

1,1

92

98,9

85

91,4

___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

  

 

 

 Дата останньої модифікації: 04/11/2019