Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

           з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 
96526

9001

9,3

52488

54,4

35037

36,3

16692

17,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

9755

к

к

к

к

2933

30,1

1711

17,5

Промисловість

B+C+D+E

39780

к

к

к

к

8180

20,6

2793

7,0

Будівництво

F

7215

2070

28,7

5145

71,3

2574

35,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13216

5594

42,3

7622

57,7

4084

30,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6007

4296

71,5

1711

28,5

640

10,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1352

к

к

к

к

441

32,6

Інформація та телекомунікації

J

1136

к

к

к

к

598

52,6

Фінансова та страхова діяльність

K

671

280

41,7

391

58,3

161

24,0

Операції з нерухомим майном

L

2814

549

19,5

2265

80,5

1512

53,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1829

267

14,6

1562

85,4

1065

58,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3208

1691

52,7

1517

47,3

562

17,5

Освіта

P

330

330

100,0

142

43,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

8654

7764

89,7

890

10,3

167

1,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

169

к

к

к

к

59

34,9

Надання інших видів послуг

S

390

к

к

к

к

183

46,9

__________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 04/11/2019