Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

              з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році 1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду

діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду

діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду

діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду

діяльності

Усього
 
93953

8999

9,6

52425

55,8

32529

34,6

14358

15,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

9090

к

к

к

к

2270

25,0

1066

11,7

Промисловість

B+C+D+E

39356

к

к

к

к

7786

19,8

2447

6,2

Будівництво

F

6996

2061

29,5

4935

70,5

2388

34,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

12698

5581

44,0

7117

56,0

3642

28,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5954

4287

72,0

1667

28,0

596

10,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1285

к

к

к

к

378

29,4

Інформація та телекомунікації

J

1041

к

к

к

к

504

48,4

Фінансова та страхова діяльність

K

653

280

42,9

373

57,1

151

23,1

Операції з нерухомим майном

L

2633

549

20,9

2084

79,1

1335

50,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1669

267

16,0

1402

84,0

908

54,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3118

1690

54,2

1428

45,8

474

15,2

Освіта

P

313

313

100,0

125

40,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

8634

7763

89,9

871

10,1

148

1,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

159

к

к

к

к

49

30,8

Надання інших видів послуг

S

354

к

к

к

к

147

41,5

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  04/11/2019