Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності

               з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році 1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього
 
97716963,7

30311236,8

31,0

44118294,6

45,2

23287432,3

23,8

9204637,9

9,4

Сільське, лісове та рибне господарство

A

8053985,7

к

к

к

к

2019202,1

25,1

668173,3

8,3

Промисловість

B+C+D+E

52967638,0

к

к

к

к

4596291,8

8,7

1178684,5

2,2

Будівництво

F

4221688,1

1169363,3

27,7

3052324,8

72,3

1366517,4

32,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

24647025,2

14373672,6

58,3

10273352,6

41,7

4257592,9

17,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

3692817,1

2761575,6

74,8

931241,5

25,2

353444,8

9,6

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

438259,5

к

к

к

к

67028,6

15,3

Інформація та телекомунікації

J

425617,9

к

к

к

к

293100,5

68,9

Фінансова та страхова діяльність

K

401688,8

127023,4

31,6

274665,4

68,4

97147,0

24,2

Операції з нерухомим майном

L

1119450,0

380198,4

34,0

739251,6

66,0

474199,5

42,4

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

487699,8

162384,1

33,3

325315,7

66,7

215191,5

44,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

930562,4

626331,3

67,3

304231,1

32,7

164135,3

17,6

Освіта

P

44710,5

44710,5

100,0

20160,7

45,1

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

214962,4

127628,6

59,4

87333,8

40,6

10324,9

4,8

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

24109,0

к

к

к

к

9920,6

41,1

Надання інших видів послуг

S

46749,3

к

к

к

к

29016,4

62,1

___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  04/11/2019