Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності

    з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2018 році 1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

Усього
 
7537088,5

1472438,9

19,5

4288458,3

56,9

1776191,3

23,6

682992,1

9,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

865889,2

к

к

к

к

123058,3

14,2

46865,7

5,4

Промисловість

B+C+D+E

4041958,4

к

к

к

к

461290,2

11,4

118492,0

2,9

Будівництво

F

374242,0

114721,5

30,7

259520,5

69,3

109832,3

29,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

741881,1

360560,7

48,6

381320,4

51,4

177841,3

24,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

480168,9

394277,9

82,1

85891,0

17,9

31300,5

6,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

84193,6

к

к

к

к

15121,7

18,0

Інформація та телекомунікації

J

60201,4

к

к

к

к

28687,5

47,7

Фінансова та страхова діяльність

K

44429,1

14713,3

33,1

29715,8

66,9

8655,1

19,5

Операції з нерухомим майном

L

139747,4

36181,3

25,9

103566,1

74,1

60513,9

43,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

114910,3

28563,0

24,9

86347,3

75,1

45317,6

39,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

202633,3

128388,9

63,4

74244,4

36,6

21290,4

10,5

Освіта

P

16568,3

16568,3

100,0

6070,7

36,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

341468,5

303244,5

88,8

38224,0

11,2

4690,5

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

8782,5

к

к

к

к

2783,6

31,7

Надання інших видів послуг

S

20014,5

к

к

к

к

5529,3

27,6

___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  04/11/2019