Товарна  структура зовнішньої  торгівлі  області

                                   у 2018 році

 

Код  і  назва  товарів 

згідно  з  УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до 

2017р.

у % до

загального   обсягу

тис.дол.

США

у % до

 2017р.

у % до

загального   обсягу

 

Усього

871353,5

131,0

100,0

834032,31

129,8

100,0

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

40059,2

218,7

4,6

2288,0

75,2

0,3

01 живi тварини

1849,4

75,5

0,2

02 м’ясо та їстівні субпродукти

9915,4

172,4

1,1

111,8

275,0

0,0

03 риба і ракоподібні

0,7

0,0

165,2

162,6

0,0

04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; натуральний мед

30028,7

254,0

3,4

161,7

35,6

0,0

05 інші продукти тваринного походження

114,5

124,4

0,0

II. Продукти рослинного походження

38269,7

34,9

4,4

1876,0

135,1

0,2

06 живі дерева та інші рослини

192,9

410,0

0,0

17,2

109,3

0,0

07 овочі

2310,6

113,4

0,3

63,0

298,8

0,0

08 їстівні плоди та горіхи

2241,9

320,9

0,3

417,7

57,6

0,1

09 кава, чай

115,1

55,0

0,0

30,2

27,6

0,0

10 зернові культури

14849,0

22,0

1,7

87,7

75,6

0,0

11 продукцiя борошномельно-круп’яної промисловості

1597,1

85,3

0,2

217,3

276,7

0,0

12 насiння і плоди олійних рослин

16769,2

45,5

1,9

929,9

334,5

0,1

13 шелак природний

8,5

0,0

113,0

249,1

0,0

14 рослинні матеріали для виготовлення

185,4

75,3

0,0

ІІІ.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

353,3

52,8

0,0

335,6

142,1

0,0

IV. Готові харчові продукти

4084,5

92,5

0,5

6628,7

109,8

0,8

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

488,2

105,4

0,1

65,6

43,9

0,0

18 какао та продукти з нього

148,3

67,6

0,0

263,9

84,7

0,0

19 готові продукти із зерна

1721,5

169,8

0,2

932,5

134,3

0,1

20 продукти переробки овочів

975,2

68,7

0,1

1298,9

192,7

0,2

21 різнi харчовi продукти

119,9

90,0

0,0

1145,5

97,0

0,1

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

3,5

48,8

0,0

24,7

22,6

0,0

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

628,0

54,1

0,1

2897,5

99,3

0,3

V. Мiнеральнi продукти

60292,8

184,4

6,9

332621,4

212,6

39,9

25 сiль; сірка; землі та каміння

21987,2

200,1

2,5

3603,0

90,4

0,4

26 руди, шлаки і зола

546,8

104,6

0,1

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

38305,7

176,5

4,4

328471,7

216,2

39,4

VI. Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловостi

175486,8

279,1

20,1

118400,6

182,6

14,2

28 продукти неорганiчної хiмiї

36297,8

260,3

4,2

4587,5

155,8

0,6

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

132297,8

302,6

15,2

90456,8

237,9

10,8

30 фармацевтична продукція

356,5

51,4

0,0

2167,5

158,4

0,3

31 добрива

1207,7

47,3

0,1

32 екстракти дубильні

816,4

199,4

0,1

6031,4

115,4

0,7

33 ефiрнi олії

7,7

176,7

0,0

138,2

69,8

0,0

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

1997,0

79,5

0,2

1610,6

100,4

0,2

35 бiлковi речовини

2877,9

302,0

0,3

2543,6

115,5

0,3

36 порох і вибухові речовини

0,5

0,0

496,2

135,4

0,1

37 фотографічні або кінематографічні товари

45,3

59,5

0,0

38 різноманітна хімічна   продукція

835,3

129,9

0,1

9115,7

88,7

1,1

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

200976,8

189,2

23,1

64219,6

86,7

7,7

39 пластмаси, полімерні матеріали

200682,3

189,4

23,0

58489,9

86,7

7,0

40 каучук, гума

294,5

96,8

0,0

5729,8

86,2

0,7

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичинена

8204,5

66,9

0,9

3253,0

85,6

0,4

41 шкури

4584,8

75,6

0,5

825,2

1829,9

0,1

42 вироби із шкiри

1,0

189,9

0,0

106,1

122,0

0,0

43 натуральне та штучне хутро

3618,7

58,4

0,4

2321,7

63,3

0,3

IX. Деревина і вироби з деревини

113705,3

110,3

13,0

10927,6

97,7

1,3

44 деревина і вироби з деревини

113699,3

110,3

13,0

10926,8

97,8

1,3

45 корок та вироби з нього

0,9

8,5

0,0

46 вироби із соломи

6,0

48,9

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

24207,3

128,9

2,8

22317,1

73,8

2,7

47 маса з деревини

565,1

34,3

0,1

48 папiр та картон

24057,4

128,8

2,8

21570,4

75,7

2,6

49 друкована продукція

150,0

149,8

0,0

181,6

202,3

0,0

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

20665,9

105,2

2,4

29592,7

105,6

3,5

51 вовна

657,3

86,7

0,1

52 бавовна

16,7

0,0

1396,2

90,8

0,2

53 інші текстильні волокна

71,1

93,6

0,0

54 нитки синтетичні або штучні

162,8

172,0

0,0

1528,2

66,5

0,2

55 синтетичні або штучні штапельнi волокна

315,1

259,1

0,0

4750,1

98,7

0,6

56 вата

522,5

251,6

0,1

4289,5

95,6

0,5

57 килими

155,0

58,2

0,0

402,6

151,8

0,0

58 спецiальнi тканини

44,4

129,3

0,0

795,1

105,0

0,1

59 текстильнi матерiали

65,2

1140,4

0,0

7227,7

100,1

0,9

60 трикотажні полотна

2,5

0,0

107,5

16,5

0,0

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

20,6

37,1

0,0

82,7

273,8

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

9500,1

99,0

1,1

924,6

415,6

0,1

63 іншi готовi текстильні вироби

9860,9

106,4

1,1

7360,1

150,5

0,9

XII. Взуття, головні убори, парасольки

5885,6

130,0

0,7

2584,1

157,7

0,3

64 взуття

5680,3

126,0

0,7

2523,8

154,4

0,3

65 головні убори

198,8

1376,7

0,0

2,4

532,2

0,0

66 парасольки

0,2

51,7

0,0

5,6

161,0

0,0

67 оброблені піря та пух

6,2

95,9

0,0

52,3

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

7840,6

160,3

0,9

6379,3

87,5

0,8

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

5295,7

114,1

0,6

408,9

85,3

0,0

69 керамiчнi вироби

349,3

167,3

0,0

1092,6

77,4

0,1

70 скло та вироби зі скла

2195,6

5350,7

0,3

4877,9

90,3

0,6

XIV. 71 Перли природні або культивовані, доро­го­­цінне або напівдоро­гоцінне каміння

7,2

179,3

0,0

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

4586,8

125,9

0,5

35662,5

83,8

4,3

72 чорнi метали

144,7

71,6

0,0

14370,9

78,2

1,7

73 вироби з чорних металiв

3555,1

138,4

0,4

16207,8

77,7

1,9

74 мiдь i вироби з неї

1,2

0,0

863,5

126,7

0,1

76 алюміній і вироби з нього

9,5

208,4

0,0

1426,5

754,4

0,2

79 цинк і вироби з нього

0,1

0,0

80 олово та вироби з нього

19,4

13,5

0,0

6,4

0,0

81 інші недорогоцінні метали

0,0

0,0

11,8

253,9

0,0

82 інструменти, ножові вироби

177,3

108,7

0,0

1084,1

128,0

0,1

83 інші вироби з недорогоцінних металів

679,6

121,2

0,1

1691,4

105,1

0,2

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

152729,9

99,8

17,5

158964,8

91,2

19,1

84 реактори ядерні, котли, машини

38521,4

126,6

4,4

52895,8

78,6

6,3

85 електричнi машини

114208,6

93,2

13,1

106069,0

99,1

12,7

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

463,9

373,4

0,1

28039,4

99,6

3,4

86 залізничні локомотиви

57,2

6,4

0,0

87 засоби наземного транспорту,  крiм залізничного

438,4

564,3

0,1

27982,2

102,7

3,4

89 судна

25,4

79,8

0,0

XVIII. Прилади та апара-ти оптичнi, фотографічні

1531,9

191,4

0,2

7867,5

128,5

0,9

90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні

1105,6

290,0

0,1

7836,5

128,2

0,9

91 годинники

5,8

85,9

0,0

3,3

867,3

0,0

92 музичні інструменти

420,5

102,0

0,0

27,6

339,4

0,0

ХX. Рiзнi промислові товари

11997,1

121,9

1,4

1766,2

102,8

0,2

94 меблi

5762,0

98,5

0,7

335,6

90,9

0,0

95 іграшки

5858,4

160,4

0,7

80,4

207,1

0,0

96 рiзнi готовi вироби

376,7

111,1

0,0

1350,2

103,1

0,2

Товари, придбані в портах

4,5

34,7

0,0

308,0

22,4

0,0

Різне

0,1

94,9

0,0

__________

1З урахуванням поставок до області газу нафтового та інших вуглеводнів у газоподібному стані.

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 03/06/2019