Виробництво сільськогосподарських культур за категоріями господарств

                    на 1 жовтня 2019 року

 

 

Зібрана площа

 

Обсяг виробництва (валовий збір)

Урожайність,

з 1 га зібраної площі

га

у % до

1 жовтня 2018р.

ц

у % до

1 жовтня 2018р.

ц

у % до

1 жовтня 2018р.

Господарства усіх категорій

Культури зернові та зернобобові1

120055

89,6

5393548

91,7

44,9

102,3

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

59430

82,8

2765992

82,1

46,5

99,1

ячмінь

29346

100,8

1282541

108,1

43,7

107,4

кукурудза на зерно

17382

101,8

965618

104,7

55,6

103,0

Буряк цукровий фабричний

к

к

к

к

к

к

Соняшник1

12023

76,7

332696

86,0

27,7

112,1

Ріпак озимий такольза (ріпак ярий)

28012

114,6

728404

96,7

26,0

84,4

Соя

7937

408,7

204847

377,3

25,8

92,1

Картопля

59603

101,1

10070498

99,8

169,0

98,8

Культури овочеві відкритого ґрунту

7878

100,8

1291249

103,2

163,9

102,4

Культури плодові та ягідні

х

х

449752

96,3

х

х

Підприємства

Культури зернові та зернобобові1

54655

79,6

2544036

83,0

46,5

104,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

36270

74,4

1708861

73,9

47,1

99,4

ячмінь

14642

104,1

689811

118,0

47,1

113,5

кукурудза на зерно

486

106,6

36338

110,9

74,8

103,9

Буряк цукровий фабричний

к

к

к

к

к

к

Соняшник1

11961

76,5

331134

85,9

27,7

112,1

Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий)

28012

114,6

728404

96,7

26,0

84,4

Соя

7852

422,4

202807

387,2

25,8

91,5

Картопля

83

89,6

11618

64,6

140,3

72,1

Культури овочеві відкритого ґрунту

45

101,1

5696

72,0

125,7

71,2

Культури плодові та ягідні

х

х

5911

396,0

х

х

Господарства населення

Культури зернові та зернобобові1

65400

100,1

2849512

101,1

43,6

101,2

у тому числі

 

 

 

 

 

 

пшениця

23160

100,6

1057131

100,0

45,6

99,3

ячмінь

14704

97,7

592730

98,5

40,3

100,8

кукурудза на зерно

16896

101,7

929280

104,5

55,0

102,8

Буряк цукровий фабричний

Соняшник1

62

112,7

1562

113,6

25,2

100,8

Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий)

Соя

85

102,4

2040

106,8

24,0

104,3

Картопля

59520

101,1

10058880

99,9

169,0

98,8

Культури овочеві відкритого ґрунту

7833

100,8

1285553

103,4

164,1

102,6

Культури плодові та ягідні

х

х

443841

95,3

х

х

__________

1 У початково оприбуткованій масі.

2 Із загальної площі насаджень.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  22/10/2019