Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області

за видами економічної діяльності у січні–червні 2019 року

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

01.07.

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

 Усього

894643,8

100,0

882584,1

100,0

Сiльське, лiсове та рибне господарство 

68403,8

7,6

68356,5

7,7

Промисловість

658961,5

73,7

647973,4

73,4

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

8045,5

0,9

8357,7

1,0

переробна промисловiсть

644840,7

72,1

628398,5

71,6

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

к

к

к

к

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

к

к

к

к

 Будівництво

11211,2

1,3

11068,4

1,3

Оптова та роздрібна торгiвля;  ремонт  автотранспортних засобів і мотоциклів

110842,6

12,4

110361,7

12,6

Транспорт, складське господарство, поштова  та кур’єрська діяльність 

7649,1

0,9

7544,6

0,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

10147,8

1,1

10192,6

1,2

Інформація та телекомунікації

346,8

0,0

344,3

0,0

Фінансова та страхова діяльність

к

к

к

к

Операції з нерухомим  майном

24029,6

2,7

23306,9

2,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

306,3

0,0

305,9

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1647,9

0,2

1638,3

0,2

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

Освiта

к

к

к

к

Охорона здоров'я та надання соцiальної  допомоги

к

к

к

к

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Надання інших видів послуг

_____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України  “Про державну  статистику” щодо конфіденційності статистичної  інформації

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 03/09/2019