Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в області

за видами економічної діяльності у січні–вересні 2019 року

 

 

Обсяги інвестицій на

01.01.

01.10.

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

тис.дол.

США

у % до загального підсумку

 Усього

894643,8

100,0

858694,3

100,0

Сiльське, лiсове та рибне господарство 

68403,8

7,6

66756,8

7,8

Промисловість

658961,5

73,7

627480,9

73,1

добувна промисловість і розроблення кар’єрів

8045,5

0,9

7127,8

0,8

переробна промисловiсть

644840,7

72,1

613439,5

71,4

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

к

к

к

к

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

к

к

к

к

 Будівництво

11211,2

1,3

10419,5

1,2

Оптова та роздрібна торгiвля;  ремонт  автотранспортних засобів і мотоциклів

110842,6

12,4

109346,7

12,7

Транспорт, складське господарство, поштова  та кур’єрська діяльність 

7649,1

0,9

7306,6

0,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

10147,8

1,1

10002,3

1,2

Інформація та телекомунікації

346,8

0,0

330,1

0,0

Фінансова та страхова діяльність

к

к

к

к

Операції з нерухомим  майном

24029,6

2,7

24017,9

2,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

306,3

0,0

303,7

0,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

1647,9

0,2

1576,8

0,2

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

Освiта

к

к

к

к

Охорона здоров'я та надання соцiальної  допомоги

к

к

к

к

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

Надання інших видів послуг

_____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України  “Про державну  статистику” щодо конфіденційності статистичної  інформації

 

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 03/12/2019