Структура зовнішньої торгівлі послугами області за видами

                                          у 2019 році

 

Найменування послуги згідно із КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до 

2018р.

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до 

2018р.

у % до загального обсягу,

розділу

Усього

69865,7

114,4

100,0

26440,8

141,1

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

42211,4

107,4

60,4

з них

 

 

 

 

 

 

Послуги для переробки товарів з метою реалізації у внутрішній економіці

к

к

к

Послуги для переробки товарів з метою реалізації за кордоном

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

152,3

2509,4

0,2

584,0

81,0

2,2

Транспортні послуги

10084,0

123,6

14,4

10169,1

165,6

38,5

з них

 

 

 

 

 

 

Послуги морського транспорту

к

к

к

4565,3

696,7

44,9

Послуги повітряного транспорту

к

к

к

13,5

1335,6

0,1

Послуги залізничного транспорту

к

к

к

156,6

97,2

1,6

Послуги автомобільного транспорту

5158,0

84,2

51,2

5359,9

102,1

52,7

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

к

к

к

73,9

101,3

0,7

Послуги, пов’язані з подорожами

7630,9

109,2

10,9

3804,8

188,4

14,4

Послуги з будівництва

1243,4

116,3

1,8

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

924,9

414,8

3,5

Роялті та інші послуги, повязані з використанням інтелектуальної власності

73,3

622,2

0,3

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

5865,0

129,8

8,4

2317,3

104,3

8,8

з них

 

 

 

 

 

 

Телекомунікаційні послуги

к

к

к

Комп’ютерні послуги

5815,1

130,5

99,1

1495,8

95,9

64,5

Інформаційні послуги

к

к

к

821,5

124,3

35,5

Ділові послуги

2667,5

253,4

3,8

8501,2

129,1

32,2

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

к

к

к

к

к

к

____________

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 20/02/2020