Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

                                                                за  2019 рік 

 

 

Код за

КВЕД-2010

Результат від 

операційної

діяльності,

тис.грн

Витрати операційної діяльності,

тис.грн

Рівень

 рентабельності

 (збитковості),

%

Усього

 

2151542,2

84063461,8

2,6

сільське, лісове та рибне господарство

A

–41135,8

9327396,5

–0,4

промисловість

B+C+D+E

1556414,2

53443356,1

2,9

будівництво

F

301336,2

5341895,2

5,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

358181,4

3086485,9

11,6

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

–33273,2

4546818,3

–0,7

тимчасове розміщування й організація харчування

I

423863,0

439957,0

96,3

інформація та телекомунікації

J

23334,1

445585,4

5,2

фінансова та страхова діяльність

K

19127,5

535000,1

3,6

операції з нерухомим майном

L

–39344,0

1530426,7

–2,6

професійна, наукова та технічна діяльність

M

46522,7

540176,1

8,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

–714307,4

2970314,9

–24,0

освіта

P

1513,0

41589,7

3,6

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

265124,7

1716587,1

15,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

–1849,7

42801,8

–4,3

надання інших видів послуг

S

–13964,5

55071,0

–25,4

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/10/2020