Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році
1  

 

Код за

КВЕД-2010

Усього,

одиниць

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного виду діяльності

Усього

 

8595

7

0,1

338

3,9

8250

96,0

7281

84,7

Сільське, лісове та рибне господарство

A

921

1

0,1

35

3,8

885

96,1

831

90,2

Промисловість

B+C+D+E

1479

4

0,3

120

8,1

1355

91,6

1092

73,8

Будівництво

F

1173

23

2,0

1150

98,0

1004

85,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

2059

2

0,1

47

2,3

2010

97,6

1831

88,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

317

24

7,6

293

92,4

240

75,7

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

221

2

0,9

219

99,1

199

90,0

Інформація та телекомунікації

J

269

2

0,7

267

99,3

239

88,8

Фінансова та страхова діяльність

K

81

4

4,9

77

95,1

62

76,5

Операції з нерухомим майном

L

827

4

0,5

823

99,5

777

94,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

499

4

0,8

495

99,2

469

94,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

373

11

2,9

362

97,1

294

78,8

Освіта

P

55

55

100,0

45

81,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

189

60

31,7

129

68,3

84

44,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

44

1

2,3

43

97,7

34

77,3

Надання інших видів послуг

S

88

1

1,1

87

98,9

80

90,9

___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

  

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/10/2020