Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

           з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році1 

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього, осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду діяльності

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до

загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

109527

9466

8,7

63220

57,7

36841

33,6

17599

16,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

9985

к

к

к

к

2782

27,9

1533

15,4

Промисловість

B+C+D+E

39515

7833

19,8

23517

59,5

8165

20,7

2698

6,8

Будівництво

F

8223

2595

31,6

5628

68,4

2654

32,3

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

14170

к

к

к

к

7894

55,7

4438

31,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

6004

4276

71,2

1728

28,8

690

11,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1292

к

к

к

к

480

37,2

Інформація та телекомунікації

J

1255

к

к

к

к

658

52,4

Фінансова та страхова діяльність

K

670

257

38,4

413

61,6

193

28,8

Операції з нерухомим майном

L

3151

к

к

к

к

1849

58,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2026

к

к

к

к

1179

58,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2831

к

к

к

к

678

23,9

Освіта

P

360

360

100,0

154

42,8

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

19402

18376

94,7

1026

5,3

136

0,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

253

к

к

к

к

53

20,9

Надання інших видів послуг

S

390

к

к

к

к

206

52,8

__________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 23/10/2020