Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

              з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році 1

 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього,

осіб

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду

діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду

діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду

діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду

діяльності

Усього
 

105575

9466

9,0

63153

59,8

32956

31,2

14008

13,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

9486

к

к

к

к

2286

24,1

1043

11,0

Промисловість

B+C+D+E

38867

7833

20,2

23484

60,4

7550

19,4

2163

5,6

Будівництво

F

7596

2592

34,1

5004

65,9

2081

27,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

13312

к

к

к

к

7045

52,9

3661

27,5

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5867

4268

72,7

1599

27,3

576

9,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1203

к

к

к

к

397

33,0

Інформація та телекомунікації

J

1158

к

к

к

к

571

49,3

Фінансова та страхова діяльність

K

639

257

40,2

382

59,8

166

26,0

Операції з нерухомим майном

L

2671

к

к

к

к

1383

51,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1813

к

к

к

к

966

53,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2667

к

к

к

к

530

19,9

Освіта

P

346

346

100,0

142

41,0

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

19351

18368

94,9

983

5,1

108

0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

227

к

к

к

к

31

13,7

Надання інших видів послуг

S

372

к

к

к

к

190

51,1

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  23/10/2020