Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності

               з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році 1

 

 

Код за

КВЕД-2010

 

 

Усього, тис.грн

У тому числі

великі

підприємства

середні

підприємства

малі

підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

 

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до

загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до

загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн

 

у % до

загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього
 

120448376,3

44122896,8

36,6

51005039,3

42,4

25320440,2

21,0

9058105,8

7,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

8447904,4

к

к

к

к

2104355,9

24,9

748846,1

8,9

Промисловість

B+C+D+E

52372547,1

25647526,4

49,0

21683649,7

41,4

5041371,0

9,6

1075653,8

2,1

Будівництво

F

5452913,1

1589911,8

29,2

3863001,3

70,8

1414240,8

25,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

44477233,3

к

к

к

к

10450341,4

23,5

4036651,9

9,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

4390610,1

3411977,1

77,7

978633,0

22,3

374549,6

8,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

490524,3

к

к

к

к

102213,3

20,8

Інформація та телекомунікації

J

530454,7

к

к

к

к

284444,9

53,6

Фінансова та страхова діяльність

K

487980,5

45085,6

9,2

442894,9

90,8

27040,6

5,5

Операції з нерухомим майном

L

1291377,8

к

к

к

к

544665,4

42,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

513238,5

к

к

к

к

247033,8

48,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1592768,9

к

к

к

к

132400,8

8,3

Освіта

P

49010,4

49010,4

100,0

21719,6

44,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

283895,4

161268,9

56,8

122626,5

43,2

15440,6

5,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

24232,9

к

к

к

к

8247,6

34,0

Надання інших видів послуг

S

43684,9

к

к

к

к

24957,0

57,1

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  23/10/2020