Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності

    з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2019 році 1

 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього, тис.грн

У тому числі

великі підприємства

середні підприємства

малі підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн

у % до

загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до

загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до

загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн

у % до

загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

Усього
 

9705041,6

1745636,4

18,0

5783060,9

59,6

2176344,3

22,4

797102,9

8,2

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1084453,1

к

к

к

к

147100,2

13,6

51574,6

4,8

Промисловість

B+C+D+E

4680535,1

1482859,1

31,7

2657050,5

56,8

540625,5

11,5

130121,1

2,8

Будівництво

F

498366,9

181631,8

36,4

316735,1

63,6

118337,7

23,7

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

910390,8

к

к

к

к

447171,4

49,1

209279,2

23,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

627371,2

529016,3

84,3

98354,9

15,7

32323,9

5,2

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

89900,8

к

к

к

к

19844,5

22,1

Інформація та телекомунікації

J

80238,8

к

к

к

к

34629,0

43,2

Фінансова та страхова діяльність

K

49449,4

13596,2

27,5

35853,2

72,5

10737,0

21,7

Операції з нерухомим майном

L

179129,5

к

к

к

к

78081,8

43,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

143364,1

к

к

к

к

55938,4

39,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

213431,0

к

к

к

к

29889,2

14,0

Освіта

P

20797,1

20797,1

100,0

8838,7

42,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1074183,7

1020453,0

95,0

53730,7

5,0

6037,9

0,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

18891,5

к

к

к

к

2148,0

11,4

Надання інших видів послуг

S

34538,6

к

к

к

к

9321,9

27,0

___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  23/10/2020