Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2019 році1

 

 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього,
одиниць

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках
до загальної кількості

підприємств

одиниць

у відсотках
до загальної кількості
фізичних осіб-підприємців

Усього1

 

55031

8595

100,0

46436

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1501

921

10,7

580

1,2

Промисловість

B+C+D+E

4598

1479

17,2

3119

6,7

Будівництво

F

2153

1173

13,7

980

2,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

26207

2059

24,0

24148

52,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2407

317

3,7

2090

4,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

3064

221

2,6

2843

6,1

Інформація та телекомунікації

J

3664

269

3,1

3395

7,3

Фінансова та страхова діяльність

K

320

81

0,9

239

0,5

Операції з нерухомим майном

L

2155

827

9,6

1328

2,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2736

499

5,8

2237

4,8

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1144

373

4,3

771

1,7

Освіта

P

322

55

0,7

267

0,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1243

189

2,2

1054

2,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

311

44

0,5

267

0,6

Надання інших видів послуг

S

3206

88

1,0

3118

6,7

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  23/10/2020