Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
            за видами економічної діяльності у
2019 році1

 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках
до загальної
кількості зайнятих
працівників

осіб

у відсотках
до загальної
кількості зайнятих
працівників

Усього1

 

196851

109527

100,0

87324

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

11433

9985

9,1

1448

1,7

Промисловість

B+C+D+E

47481

39515

36,1

7966

9,1

Будівництво

F

10160

8223

7,5

1937

2,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

59513

14170

12,9

45343

51,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

10307

6004

5,5

4303

4,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

10342

1292

1,2

9050

10,4

Інформація та телекомунікації

J

5083

1255

1,2

3828

4,4

Фінансова та страхова діяльність

K

924

670

0,6

254

0,3

Операції з нерухомим майном

L

5017

3151

2,9

1866

2,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

4976

2026

1,8

2950

3,4

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

4085

2831

2,6

1254

1,4

Освіта

P

806

360

0,3

446

0,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

21617

19402

17,7

2215

2,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

722

253

0,2

469

0,5

Надання інших видів послуг

S

4385

390

0,4

3995

4,6

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  23/10/2020