Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання
                      за видами економічної діяльності у
2019 році
1

 

 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках
до загальної
кількості найманих
працівників

осіб

у відсотках
до загальної
кількості найманих
працівників

Усього1

 

146463

105575

100,0

40888

100,000

Сільське, лісове та рибне господарство

A

10354

9486

9,0

868

2,123

Промисловість

B+C+D+E

43714

38867

36,8

4847

11,854

Будівництво

F

8553

7596

7,2

957

2,341

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

34507

13312

12,6

21195

51,837

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

8080

5867

5,6

2213

5,412

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

7410

1203

1,2

6207

15,180

Інформація та телекомунікації

J

1591

1158

1,1

433

1,059

Фінансова та страхова діяльність

K

654

639

0,6

15

0,037

Операції з нерухомим майном

L

3209

2671

2,5

538

1,316

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2526

1813

1,7

713

1,744

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3150

2667

2,5

483

1,181

Освіта

P

525

346

0,3

179

0,438

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

20512

19351

18,3

1161

2,839

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

429

227

0,2

202

0,494

Надання інших видів послуг

S

1249

372

0,4

877

2,145

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  23/10/2020