Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
                  за видами економічної діяльності у
2019 році1

 

 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках
до загального
обсягу реалізованої продукції

(товарів, послуг)

тис.грн

у відсотках
до загального
обсягу реалізованої

продукції

(товарів, послуг)

Усього1

 

143145850,4

120448376,3

100,0

22697474,1

100,000

Сільське, лісове та рибне господарство

A

9321486,5

8447904,4

7,0

873582,1

3,849

Промисловість

B+C+D+E

54511585,5

52372547,1

43,5

2139038,4

9,424

Будівництво

F

6498775,2

5452913,1

4,5

1045862,1

4,608

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

54914621,0

44477233,3

36,9

10437387,7

45,985

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5963752,7

4390610,1

3,7

1573142,6

6,931

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

2006023,0

490524,3

0,4

1515498,7

6,677

Інформація та телекомунікації

J

2625348,4

530454,7

0,4

2094893,7

9,230

Фінансова та страхова діяльність

K

626478,8

487980,5

0,4

138498,3

0,610

Операції з нерухомим майном

L

1828539,2

1291377,8

1,1

537161,4

2,367

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1496862,3

513238,5

0,4

983623,8

4,334

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2005954,3

1592768,9

1,3

413185,4

1,820

Освіта

P

125502,8

49010,4

0,1

76492,4

0,337

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

566359,5

283895,4

0,2

282464,1

1,244

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

135863,2

24232,9

0,0

111630,3

0,492

Надання інших видів послуг

S

518698,0

43684,9

0,1

475013,1

2,093

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  23/10/2020