Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

                                                                              за  2020 рік 

 

 

Код за

КВЕД-2010

Результат від операційної діяльності,

тис.грн.

Витрати

операційної діяльності,

тис.грн.

Рівень

рентабельності

(збитковості),

%

Усього

 

5511277,3

89249391,6

6,2

сільське, лісове та рибне господарство

A

1219852,4

9881401,0

12,3

промисловість

B+C+D+E

4010719,6

53332241,4

7,5

будівництво

F

303025,4

5400696,8

5,6

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

–429136,3

3911960,7

–11,0

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

–133634,5

7711880,2

–1,7

тимчасове розміщування

й організація харчування

I

–427517,5

947828,6

–45,1

інформація та телекомунікації

J

23675,6

488617,0

4,8

фінансова та страхова діяльність

K

32696,8

571892,6

5,7

операції з нерухомим майном

L

–15623,0

970067,1

–1,6

професійна, наукова

та технічна діяльність

M

37474,1

449651,2

8,3

діяльність у сфері адміністративного

та допоміжного обслуговування

N

–282348,8

1171515,3

–24,1

освіта

P

1251,3

37564,4

3,3

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

1174189,2

4283714,3

27,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

–3601,2

41099,2

–8,8

надання інших видів послуг

S

254,2

49261,8

0,5

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 22/10/2021