Кількість підприємств за видами економічної діяльності
з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році
1  

 

Код за

КВЕД-2010

Усього,

одиниць

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

одиниць

у % до

загальної кількості підприємств відповідного

виду діяльності

одиниць

у % до загальної кількості підприємств відповідного

виду діяльності

одиниць

у % до

загальної кількості підприємств відповідного

виду діяльності

одиниць

у % до

загальної кількості підприємств відповідного

виду діяльності

Усього

 

8124

8

0,1

362

4,5

7754

95,4

6809

83,8

Сільське, лісове та рибне господарство

A

854

1

0,1

35

4,1

818

95,8

762

89,2

Промисловість

B+C+D+E

1426

4

0,3

121

8,5

1301

91,2

1047

73,4

Будівництво

F

1105

24

2,2

1081

97,8

946

85,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

1935

2

0,1

44

2,3

1889

97,6

1700

87,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

318

1

0,3

22

6,9

295

92,8

241

75,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

197

2

1,0

195

99,0

177

89,8

Інформація та телекомунікації

J

261

4

1,5

257

98,5

231

88,5

Фінансова та страхова діяльність

K

81

3

3,7

78

96,3

65

80,2

Операції з нерухомим майном

L

751

3

0,4

748

99,6

712

94,8

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

451

4

0,9

447

99,1

421

93,3

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

342

12

3,5

330

96,5

266

77,8

Освіта

P

51

51

100,0

42

82,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

225

85

37,8

140

62,2

89

39,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

44

2

4,5

42

95,5

34

77,3

Надання інших видів послуг

S

83

1

1,2

82

98,8

76

91,6

__________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

  

 

 

 Дата останньої модифікації: 22/10/2021