Кількість зайнятих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

           з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році1 

 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до

загальної кількості зайнятих працівників відповідного

виду діяльності

осіб

у % до

загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

осіб

у % до

загальної кількості зайнятих працівників відповідного виду діяльності

Усього
 

112325

10098

9,0

67543

60,1

34684

30,9

15204

13,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

8858

к

к

к

к

2577

29,1

1359

15,3

Промисловість

B+C+D+E

39144

8021

20,5

22767

58,2

8356

21,3

2756

7,0

Будівництво

F

7476

2522

33,7

4954

66,3

2175

29,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

12882

к

к

к

к

6867

53,3

3512

27,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5960

к

к

к

к

1894

31,8

653

11,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1062

к

к

к

к

401

37,8

Інформація та телекомунікації

J

1490

к

к

к

к

656

44,0

Фінансова та страхова діяльність

K

651

к

к

к

к

200

30,7

Операції з нерухомим майном

L

2320

к

к

к

к

1313

56,6

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1770

272

15,4

1498

84,6

921

52,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2953

1079

36,5

1874

63,5

619

21,0

Освіта

P

276

276

100,0

104

37,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

26805

25147

93,8

1658

6,2

297

1,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

303

к

к

к

к

57

18,8

Надання інших видів послуг

S

375

к

к

к

к

181

48,3

__________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 22/10/2021