Кількість найманих працівників на підприємствах за видами економічної діяльності

              з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році 1

 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього,

осіб

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду

діяльності

осіб

у % до

загальної кількості найманих працівників відповідного виду

діяльності

осіб

у % до

загальної кількості найманих працівників відповідного виду

діяльності

осіб

у % до загальної кількості найманих працівників відповідного виду

діяльності

Усього
 

110725

10097

9,1

67499

61,0

33129

29,9

13809

12,5

Сільське, лісове та рибне господарство

A

8468

к

к

к

к

2189

25,9

996

11,8

Промисловість

B+C+D+E

38886

8021

20,6

22747

58,5

8118

20,9

2551

6,6

Будівництво

F

7352

2520

34,3

4832

65,7

2056

28,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

12543

к

к

к

к

6539

52,1

3240

25,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

5905

к

к

к

к

1848

31,3

613

10,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1011

к

к

к

к

351

34,7

Інформація та телекомунікації

J

1439

к

к

к

к

609

42,3

Фінансова та страхова діяльність

K

608

к

к

к

к

179

29,4

Операції з нерухомим майном

L

2194

к

к

к

к

1191

54,3

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1695

272

16,0

1423

84,0

847

50,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2903

1079

37,2

1824

62,8

571

19,7

Освіта

P

271

271

100,0

100

36,9

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

26794

25146

93,8

1648

6,2

287

1,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

292

к

к

к

к

46

15,8

Надання інших видів послуг

S

364

к

к

к

к

172

47,3

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  22/10/2021