Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств за видами економічної діяльності

               з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році 1

 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього, тис.грн.

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу

реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загального обсягу реалізації відповідного виду діяльності

Усього
 

126580941,9

44153049,7

34,9

53386553,0

42,2

29041339,2

22,9

10480467,5

8,3

Сільське, лісове та рибне господарство

A

9677912,2

к

к

к

к

2344130,9

24,2

777432,6

8,0

Промисловість

B+C+D+E

55590508,5

23364906,7

42,0

26074002,6

46,9

6151599,2

11,1

2023155,4

3,6

Будівництво

F

6089074,6

2060097,9

33,8

4028976,7

66,2

1636918,3

26,9

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

39878082,8

к

к

к

к

12408188,9

31,1

4093616,9

10,3

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

7343919,4

к

к

к

к

1231479,7

16,8

438151,7

6,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

386265,3

к

к

к

к

60470,8

15,7

Інформація та телекомунікації

J

609886,2

к

к

к

к

342296,2

56,1

Фінансова та страхова діяльність

K

502361,8

к

к

к

к

51861,4

10,3

Операції з нерухомим майном

L

954495,4

к

к

к

к

562706,5

59,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

424803,8

82806,0

19,5

341997,8

80,5

228841,5

53,9

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

818752,5

425399,4

52,0

393353,1

48,0

179147,6

21,9

Освіта

P

40666,3

40666,3

100,0

13661,9

33,6

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

4195761,3

3982491,2

94,9

213270,1

5,1

36909,4

0,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

18370,4

к

к

к

к

5413,9

29,5

Надання інших видів послуг

S

50081,4

к

к

к

к

29883,4

59,7

_____________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  22/10/2021