Витрати на оплату праці на підприємствах за видами економічної діяльності

    з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства у 2020 році 1

 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього, тис.грн.

У тому числі

великі
підприємства

середні
підприємства

малі
підприємства

з них

мікропідприємства

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

тис.грн.

у % до загальних витрат на оплату праці

відповідного виду діяльності

Усього
 

11402929,5

2046131,3

17,9

7136101,4

62,6

2220696,8

19,5

804439,6

7,1

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1011477,8

к

к

к

к

148744

14,7

50906,6

5,0

Промисловість

B+C+D+E

4926574,5

1723896,5

35,0

2644902,2

53,7

557775,8

11,3

140219,7

2,8

Будівництво

F

469566,8

162072,7

34,5

307494,1

65,5

122334

26,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

896846,6

к

к

к

к

443746,9

49,5

194037

21,6

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

698297

к

к

к

к

116176,2

16,6

40788,2

5,8

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

63244,9

к

к

к

к

15188,4

24,0

Інформація та телекомунікації

J

107940,3

к

к

к

к

45088,7

41,8

Фінансова та страхова діяльність

K

48656,9

к

к

к

к

12551,8

25,8

Операції з нерухомим майном

L

141623,2

к

к

к

к

62600,3

44,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

143053

34050,9

23,8

109002,1

76,2

55336,2

38,7

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

232414,2

113726,1

48,9

118688,1

51,1

32432,9

14,0

Освіта

P

14658,6

14658,6

100,0

5091,1

34,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

2598612,3

2474938,4

95,2

123673,9

4,8

17774,3

0,7

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

24773,5

к

к

к

к

2704,1

10,9

Надання інших видів послуг

S

25189,9

к

к

к

к

7386,3

29,3

___________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  22/10/2021