Кількість суб’єктів господарювання за видами економічної діяльності у 2020 році1

 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього,
одиниць

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

одиниць

у відсотках
до загальної кількості

підприємств

одиниць

у відсотках
до загальної
кількості
фізичних осіб-підприємців

Усього1

 

55477

8124

100,0

47353

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

1424

854

10,5

570

1,2

Промисловість

B+C+D+E

4369

1426

17,6

2943

6,2

Будівництво

F

2057

1105

13,6

952

2,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

26141

1935

23,8

24206

51,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

2249

318

3,9

1931

4,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

3106

197

2,4

2909

6,2

Інформація та телекомунікації

J

4202

261

3,2

3941

8,3

Фінансова та страхова діяльність

K

312

81

1,0

231

0,5

Операції з нерухомим майном

L

2045

751

9,2

1294

2,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2829

451

5,6

2378

5,0

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1103

342

4,2

761

1,6

Освіта

P

364

51

0,6

313

0,7

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

1599

225

2,8

1374

2,9

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

332

44

0,6

288

0,6

Надання інших видів послуг

S

3345

83

1,0

3262

6,9

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  22/10/2021