Кількість зайнятих працівників у суб’єктів господарювання
            за видами економічної діяльності у
2020 році1

 

 

Код за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках
до загальної
кількості зайнятих
працівників

осіб

у відсотках
до загальної
кількості зайнятих
працівників

Усього1

 

198540

112325

100,0

86215

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

10245

8858

7,9

1387

1,6

Промисловість

B+C+D+E

46636

39144

34,8

7492

8,7

Будівництво

F

9374

7476

6,7

1898

2,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

58364

12882

11,5

45482

52,8

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

9797

5960

5,3

3837

4,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

9139

1062

0,9

8077

9,4

Інформація та телекомунікації

J

5719

1490

1,3

4229

4,9

Фінансова та страхова діяльність

K

893

651

0,6

242

0,3

Операції з нерухомим майном

L

4193

2320

2,1

1873

2,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

4785

1770

1,6

3015

3,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

4063

2953

2,6

1110

1,3

Освіта

P

721

276

0,2

445

0,5

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

29523

26805

23,9

2718

3,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

759

303

0,3

456

0,5

Надання інших видів послуг

S

4329

375

0,3

3954

4,6

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 22/10/2021