Кількість найманих працівників у суб’єктів господарювання
                      за видами економічної діяльності у
2020 році
1

 

 

Код

за КВЕД-2010

Усього,
осіб

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

осіб

у відсотках
до загальної
кількості найманих
працівників

осіб

у відсотках
до загальної
кількості найманих
працівників

Усього1

 

149587

110725

100,0

38862

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

9285

8468

7,7

817

2,1

Промисловість

B+C+D+E

43435

38886

35,1

4549

11,7

Будівництво

F

8298

7352

6,6

946

2,4

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

33819

12543

11,3

21276

54,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

7811

5905

5,3

1906

4,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

6179

1011

0,9

5168

13,3

Інформація та телекомунікації

J

1727

1439

1,3

288

0,8

Фінансова та страхова діяльність

K

619

608

0,6

11

0,1

Операції з нерухомим майном

L

2773

2194

2,0

579

1,5

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

2332

1695

1,5

637

1,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3252

2903

2,6

349

0,9

Освіта

P

403

271

0,3

132

0,3

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

28138

26794

24,2

1344

3,5

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

460

292

0,3

168

0,4

Надання інших видів послуг

S

1056

364

0,3

692

1,8

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  22/10/2021