Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
                  за видами економічної діяльності у
2020 році1

 

 

Код

за КВЕД-2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках
до загального
обсягу реалізованої продукції

(товарів, послуг)

тис.грн

у відсотках
до загального
обсягу реалізованої продукції

(товарів, послуг)

Усього

 

152251320,0

126580941,9

100,0

25670378,1

100,0

Сільське, лісове та рибне господарство

A

10527393,8

9677912,2

7,7

849481,6

3,3

Промисловість

B+C+D+E

57901543,4

55590508,5

43,9

2311034,9

9,0

Будівництво

F

7135143,8

6089074,6

4,8

1046069,2

4,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

52177647,0

39878082,8

31,5

12299564,2

47,9

Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

H

8870577,8

7343919,4

5,8

1526658,4

5,9

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

1919974,6

386265,3

0,3

1533709,3

6,0

Інформація та телекомунікації

J

3388130,7

609886,2

0,5

2778244,5

10,8

Фінансова та страхова діяльність

K

657016,8

502361,8

0,4

154655,0

0,6

Операції з нерухомим майном

L

1491014,8

954495,4

0,8

536519,4

2,1

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1591899,0

424803,8

0,3

1167095,2

4,6

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1215524,5

818752,5

0,7

396772,0

1,5

Освіта

P

140070,4

40666,3

0,0

99404,1

0,4

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

Q

4551597,3

4195761,3

3,3

355836,0

1,4

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

130983,4

18370,4

0,0

112613,0

0,4

Надання інших видів послуг

S

552802,7

50081,4

0,0

502721,3

2,0

______________

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  22/10/2021