Щоквартальні обсяги зовнішньої торгівлі послугами за видами Івано-Франківської області

                                                                        у 2020 році

 

                                                                                                            (тис.дол. США)

 

Експорт

Імпорт

2020 рік

І квартал

квартал

IIІ квартал

ІV квартал

2020 рік

І квартал

квартал

IIІ квартал

ІV квартал

Усього

60074,6

18221,9

9486,5

15438,9

16927,3

26161,6

4624,3

6642,4

6602,2

8292,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

32908,2

9769,2

4655,3

8348,2

10135,5

Послуги для переробки товарів у внутрішній економіці

к

к

к

к

Послуги для переробки товарів за кордоном

к

к

к

к

10135,5

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

264,2

55,6

65,5

91,4

к

827,9

93,8

248,1

225,1

260,8

Транспортні послуги

6519,5

1401,4

1530,5

1821,2

1766,4

10671,6

2227,5

2789,7

3227,8

2426,7

Послуги морського транспорту

к

к

к

к

к

4230,6

737,7

к

к

к

Послуги повітря­ного транспорту

к

к

к

к

к

к

к

к

Послуги залізничного транспорту

Послуги автомобільного транспорту

6160,2

1378,2

1434,2

1642,9

1704,9

6198,0

1429,1

1394,9

1677,2

1696,8

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

к

к

к

к

71,8

Послуги, пов’язані з подорожами

7947,3

3918,4

257,4

2382,6

1388,9

735,7

217,7

167,2

180,5

170,4

Послуги з будівництва

825,4

307,4

213,6

138,6

165,8

364,7

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

к

к

к

к

к

к

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

92,7

12,1

20,4

6,5

53,8

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

8316,2

2056,5

2023,5

2192,8

2043,4

1216,5

324,1

276,0

288,2

328,2

з них

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телекомунікаційні послуги

к

к

к

к

к

Комп’ютерні послуги

7583,2

1932,4

1803,3

1896,2

1951,3

443,8

24,9

130,4

78,2

210,2

Інформаційні послуги

к

к

к

к

к

772,7

299,2

145,6

210,0

117,9

Ділові послуги

3214,2

711,9

737,6

462,3

1302,5

9044,8

1695,6

1981,5

2030,6

3337,2

Послуги дослідження та розробки

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

Професійні та консалтингові послуги

448,2

90,1

47,8

38,5

271,8

2153,5

829,2

485,4

160,3

678,7

Наукові та технічні послуги

823,4

275,0

258,7

205,2

84,5

876,9

124,6

323,8

287,2

141,4

Послуги сільсько­го господарства

та послуги видобутку

1838,6

к

295,7

к

1057,5

Послуги операцій­ного лізингу

к

к

к

к

к

3940,5

685,0

829,1

1073,1

1353,2

Послуги, пов’яза­ні з торгівлею та посередницькі послуги

к

к

к

к

к

к

к

Інші ділові послуги

160,2

к

к

к

к

к

к

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

к

к

к

к

к

к

к

к

_____________

Cимвол (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 01/06/2021