Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах1

                                                             по районах2 на 1 лютого 2021 року

                                              

 

                    Велика рогата худоба, голів

Свині,

голів

        Птиця свійська,

       тис. голів

усього

у т.ч. корови

Івано-Франківська область

9388

3901

220869

1320,1

Верховинський

Івано-Франківський

5063

2082

100688

333,7

Калуський

к

к

к

к

Коломийський

к

к

к

951,8

Косівський

Надвірнянський

к

_____________

1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

2 Інформація у розрізі районів сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020  № 290 (зі змінами).

Примітка. Інформація у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад станом на 01.01.2021 буде оприлюднена на офіційному вебсайті
ГУС  в Івано-Франківській області області у травні 2022 року.

 

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  19/04/2021