Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах1

                                                             по районах2 на 1 вересня 2021 року

 

 

Велика рогата худоба, голів

Свині,

голів

Птиця свійська,

тис. голів

усього

у т.ч. корови

Івано-Франківська область

8617

3665

214402

1061,5

Верховинський

Івано-Франківський

4515

1905

93801

74,2

Калуський

к

к

к

к

Коломийський

к

к

к

959,9

Косівський

Надвірнянський

к

_____________

1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

  Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

2 Інформація у розрізі районів сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020  № 290 (зі змінами).

Примітка. Інформація у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад станом на 01.01.2021 буде оприлюднена на офіційному вебсайті
ГУС  в Івано-Франківській області області у травні 2022 року.

 

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 27/06/2018  

s New Roman',serif; color: black"> 148

143

147

143