Виробництво продукції тваринництва у підприємствах1  

                    по районах2 у січнівересні 2021 року  

 

 

Жива маса

сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій,  ц

Обсяг виробництва

(валовий надій)

молока,  ц

Кількість одержаних яєць

від птиці свійської, тис.шт

Івано-Франківська область

519420

96792

к

Верховинський

Івано-Франківський

236729

41492

к

Калуський

127590

к

Коломийський

147156

к

к

Косівський

Надвірнянський

7945

___________

1  По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів.

2 Інформація у розрізі районів сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020  № 290 (зі змінами).

Cимвол (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 Примітка. Інформація у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад станом на 01.01.2021 буде оприлюднена на офіційному вебсайті
ГУС  в Івано-Франківській області області у травні 2022 року.

  

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  20/10/2021