Виробництво основних видів продукції тваринництва за категоріями господарств

      у січніжовтні 2021 року

 

 

Січень-жовтень 2021р.

У %  до січня-жовтня

2020р.

Господарства усіх категорій

Жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій, тис.т

103,6

103,1

Обсяг виробництва (валовий надій) молока, тис.т

336,0

96,1

Кількість одержаних яєць від птиці свійської, млн.шт

251,5

50,1

57,8

48,9

 

Обсяг експорту товарів2,  тис.дол. США

21974,5

х

х

86,1

Обсяг імпорту товарів2, тис.дол. США

10828,0

х

х

115,1

Сальдо2 (+, –)

11146,5

х

х

х

 

Індекс  споживчих  цін  по Україні8, %

х

100,9

105,0

105,09

Індекс  споживчих  цін  по  області, %

х

100,8

105,6