Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності

                                                                              за  2021 рік 

 

     (у відсотках)

 

Код за КВЕД-2010

Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств

Рівень рентабельності (збитковості) всієї діяльності підприємств

Усього

 

15,6

11,7

сільське, лісове та рибне господарство

A

35,3

29,4

промисловість

B+C+D+E

17,4

12,8

будівництво

F

3,8

2,8

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

51,6

25,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

–0,6

–0,8

тимчасове розміщування й організація харчування

I

28,2

27,1

інформація та телекомунікації

J

5,7

4,1

фінансова та страхова діяльність

K

3,6

14,4

операції з нерухомим майном

L

–7,0

17,4

професійна, наукова та технічна діяльність

M

6,8

2,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2,5

2,4

освіта

P

14,3

2,6

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

7,3

3,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

–22,4

–11,8

надання інших видів послуг

S

–15,2

–12,0

 

Примітка. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 25/09/2023