Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності
                          з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства
                                                                  за 202
2 рік

                                                            

 

Код

за КВЕД-2010

Фінансовий результат (сальдо) до оподатку-вання, тис.грн

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат, тис.грн

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат, тис.грн

Усього

 

-6589121,2

75,6

10873068,2

24,4

17462189,4

по великих підприємствах

 

-4452964,0

85,7

3060758,0

14,3

7513722,0

по середніх підприємствах

 

-3957907,5

72,1

4430411,9

27,9

8388319,4

по малих підприємствах

 

1821750,3

75,8

3381898,3

24,2

1560148,0

у т.ч. по мікропідприємствах

 

-169665,0

74,5

1061787,3

25,5

1231452,3

у тому числі

сільське, лісове та рибне господарство

A

2227279,3

83,8

2541643,5

16,2

314364,2

по великих підприємствах

 

886464,0

100,0

886464,0

по середніх підприємствах

 

884629,9

87,5

895219,3

12,5

10589,4

по малих підприємствах

 

456185,4

83,6

759960,2

16,4

303774,8

у т.ч. по мікропідприємствах

 

-100130,6

82,7

196809,7

17,3

296940,3

промисловість

B+C+D+E

-5260567,8

74,7

4442285,2

25,3

9702853,0

по великих підприємствах

 

-6304323,0

66,7

1209399,0

33,3

7513722,0

по середніх підприємствах

 

892787,5

73,0

2442052,6

27,0

1549265,1

по малих підприємствах

 

150967,7

74,9

790833,6

25,1

639865,9

у т.ч. по мікропідприємствах

 

-294345,6

72,8

167837,7

27,2

462183,3

будівництво

F

250839,6

72,8

358775,8

27,2

107936,2

по великих підприємствах

 

по середніх підприємствах

 

102288,0

78,3

124563,2

21,7

22275,2

по малих підприємствах

 

148551,6

72,6

234212,6

27,4

85661,0

у т.ч. по мікропідприємствах

 

28841,9

70,3

109933,4

29,7

81091,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

773782,8

81,1

1256518,3

18,9

482735,5

по великих підприємствах

 

30404,0

100,0

30404,0

по середніх підприємствах

 

1196,7

72,5

352762,9

27,5

351566,2

по малих підприємствах

 

742182,1

81,4

873351,4

18,6

131169,3

у т.ч. по мікропідприємствах

 

172223,1

80,4

271637,8

19,6

99414,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

 

H

-69828,7

76,8

299588,2

23,2

369416,9

по великих підприємствах

 

по середніх підприємствах

 

-122995,4

68,8

140271,3

31,2

263266,7

по малих підприємствах

 

53166,7

77,2

159316,9

22,8

106150,2

у т.ч. по мікропідприємствах

 

21334,3

73,7

69799,3

26,3

48465,0

тимчасове розміщування й організація харчування

 

I

-807332,0

80,9

41092,9

19,1

848424,9

по великих підприємствах

 

по середніх підприємствах

 

-824740,4

50,0

5054,6

50,0

829795,0

по малих підприємствах

 

17408,4

81,8

36038,3

18,2

18629,9

у т.ч. по мікропідприємствах

 

-370,00

80,5

18134,6

19,5

18504,6

 інформація та телекомунікації

J

82663,3

69,9

94849,0

30,1

12185,7

по великих підприємствах

 

по середніх підприємствах

 

14585,1

50,0

14966,5

50,0

381,4

по малих підприємствах

 

68078,2

70,0

79882,5

30,0

11804,3

у т.ч. по мікропідприємствах

 

33451,5

68,3

44124,0

31,7

10672,5

фінансова та страхова діяльність

K

50092,6

39,7

174829,5

60,3

124736,9

по великих підприємствах

 

по середніх підприємствах

 

-25677,0

100,0

25677,0

по малих підприємствах

 

75769,6

41,1

174829,5

58,9

99059,9

у т.ч. по мікропідприємствах

 

-84431,4

41,3

4360,5

58,7

88791,9

операції з нерухомим майном

L

-4164582,5

67,8

1068462,7

32,2

5233045,2

по великих підприємствах

 

934491,0

100,0

934491,0

по середніх підприємствах

 

-5174014,9

20,0

679,1

80,0

5174694,0

по малих підприємствах

 

74941,4

68,2

133292,6

31,8

58351,2

у т.ч. по мікропідприємствах

 

48530,1

67,8

103731,2

32,2

55201,1

професійна, наукова та технічна діяльність

 

M

-461,8

69,4

55787,7

30,6

56249,5

по великих підприємствах

 

по середніх підприємствах

 

-6247,0

50,0

2417,0

50,0

8664,0

по малих підприємствах

 

5785,2

69,6

53370,7

30,4

47585,5

у т.ч. по мікропідприємствах

 

-7996,8

68,9

37703,7

31,1

45700,5

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

  

N

-65196,1

73,8

31371,5

26,2

96567,6

по великих підприємствах

 

по середніх підприємствах

 

-59230,7

33,3

1755,0

66,7

60985,7

по малих підприємствах

 

-5965,4

75,4

29616,5

24,6

35581,9

у т.ч. по мікропідприємствах

 

3025,7

78,0

19932,0

22,0

16906,3

освіта

P

4633,0

81,8

4961,3

18,2

328,3

по великих підприємствах

 

по середніх підприємствах

 

3,0

100,0

3,0

по малих підприємствах

 

4630,0

81,2

4958,3

18,8

328,3

у т.ч. по мікропідприємствах

 

2399,4

76,9

2727,7

23,1

328,3

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

 

Q

395293,0

78,1

493155,8

21,9

97862,8

по великих підприємствах

 

по середніх підприємствах

 

360013,4

77,3

450662,1

22,7

90648,7

по малих підприємствах

 

35279,6

78,8

42493,7

21,2

7214,1

у т.ч. по мікропідприємствах

 

824,3

72,5

5325,1

27,5

4500,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

 

R

-12888,0

55,3

1797,2

44,7

14685,2

по великих підприємствах

 

по середніх підприємствах

 

-104,0

50,0

50,0

104,0

по малих підприємствах

 

-12784,0

55,6

1797,2

44,4

14581,2

у т.ч. по мікропідприємствах

 

-695,8

60,0

1797,2

40,0

2493,0

надання інших видів послуг

S

7152,1

79,4

7949,6

20,6

797,5

по великих підприємствах

 

по середніх підприємствах

 

-401,7

50,0

5,3

50,0

407,0

по малих підприємствах

 

7553,8

80,3

7944,3

19,7

390,5

у т.ч. по мікропідприємствах

 

7674,9

84,2

7933,4

15,8

258,5

 

Примітка. Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів.

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації:  10/10/2023