Кількість померлих за причинами смерті

                                 у 2021 році (остаточні дані)

     

 

Коди причин смерті за МКХ10

Осіб

Усього

A00–U85

20590

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

74

з них

 

 

туберкульоз

A15–A19

44

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

17

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

2162

з них злоякісні

C00–C97

2140

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

5

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

34

з них цукровий діабет

E10–E14

31

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

5

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

4

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

67

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

13036

з них

 

 

ішемічна хвороба серця

I20–I25

11400

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

24

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

944

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

367

з них грип і пневмонія

J10–J18

256

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

641

з них алкогольна хвороба печінки

K70

28

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

3

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

10

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

53

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

4

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

40

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

27

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

1054

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

683

з них

 

 

транспортні нещасні випадки

V01–V99

132

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

56

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

43

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44,

X46–X49

34

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

3

навмисне самоушкодження

X60–X84

149

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99,

Y00–Y09

15

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

2325

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

2324

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

1

 

   

 

А р х і в по місяцях 2022 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

       

А р х і в по місяцях 2021 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

А р х і в по місяцях 2020 року:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

1

     Дата останньої модифікації:  15/06/2022