Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища

                         за видами природоохоронної діяльності1,2

 

(у фактичних цінах, тис.грн)

 

Усього

У тому числі на

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

очищення зворотних вод

поводження

з відходами

захист

і реабілітацію ґрунту, підземних 

 і поверхневих вод

збереження біорізноманіття

 і середовища існування

інші

2006

108281,1

52380,1

29289,1

8620,7

16394,5

189,7

1407,0

2007

111184,7

65673,0

10394,3

11767,5

22236,4

5,8

1107,7

2008

315285,4

101394,5

18309,7

9615,1

183311,4

879,6

1775,1

2009

193451,3

51078,0

18833,0

12942,1

107527,7

1504,3

1566,2

2010

136851,1

11390,3

54289,1

5331,7

15106,6

30,0

50703,4

2011

106125,0

34362,0

14051,5

3511,4

48961,7

24,5

5213,9

2012

55155,9

7372,4

25044,5

4717,5

16227,3

1794,2

2013

89345,2

4222,3

66181,6

1306,3

9584,1

1245,6

6805,3

2014

139737,3

68536,9

49035,0

1153,9

16548,7

30,8

4432,0

2015

90553,5

11459,2

28126,4

5195,3

41698,1

4074,5

2016

119686,7

15281,2

46617,5

7235,3

45883,4

178,0

4491,3

2017

370373,0

188190,9

87247,6

13329,3

76667,9

4937,3

2018

293643,0

66107,0

105702,1

23414,8

91491,1

959,7

5968,3

2019

248495,0

23846,2

125543,7

6505,5

56227,2

20939,6

15432,8

2020

267585,4

19617,5

41879,7

24567,0

178549,4

2863,2

108,6

2021

229491,1

78657,5

41372,6

16946,7

38011,2

45452,4

9050,7

2022

82432,1

29985,2

38490,5

7308,5

2526,0

2857,0

1264,9

2023

128395,0

28082,2

52772,1

12683,1

34518,0

229,7

109,9

   ______________

   1 Дані за 2021–2023 роки можуть бути уточнені.

   2 Інформація за 2022–2023 роки сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування у 2022р. становив 98,9%, у 2023р. – 98,5%). 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 10/06/2024