Витрати на охорону навколишнього природного середовища

            за видами природоохоронної діяльності у 2023 році1

      (у фактичних цінах, тис.грн)

 

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні витрати

усього

з них витрати

на капітальний ремонт

Капітальні інвестиції та поточні витрати

921135,3

128395,0

5109,3

792740,3

у тому числі на

 

 

 

 

охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату

246230,6

28082,2

4838,1

218148,4

очищення зворотних вод

333259,9

52772,1

280487,8

поводження з відходами

198923,8

12683,1

271,2

186240,7

захист і реабілітацію ґрунту, підземних  і поверхневих вод

39538,7

34518,0

5020,7

зниження шумового і вібраційного впливу

267,5

267,5

збереження біорізноманіття і середовища існування

102337,0

229,7

102107,3

радіаційну безпеку

10,9

10,9

науково-дослідні роботи природо-охоронного спрямування

12,0

12,0

інші напрями природоохоронної діяльності

554,9

97,9

457,0

_____________________

1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 98,5%).  Дані можуть бути уточнені.

 

 

Архів 2022 року

 

Архів 2021 року

 

Архів 2020 року

 

Архів 2019 року

 

Архів 2018 року

 

Архів 2017 року

 

Архів 2016 року

 

Архів 2015 року

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 10/06/2024