витрати на охорону навколишнього природного середовища         

              за видами економічної діяльності у 2023  році1  

 

(у фактичних цінах; тис.грн) 

 

Код за

КВЕД-2010

Усього

У тому числі

капітальні інвестиції

поточні витрати

Усі види економічної діяльності

 

921135,3

128395,0

792740,3

Сільське, лісове та рибне господарство

А

4231,1

12,0

4219,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

3716,3

3716,3

Переробна промисловість

С

370822,9

24440,5

346382,4

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

138,9

17,2

121,7

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

328405,2

58463,2

269942,0

Будівництво

F

6318,0

6318,0

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

21,7

21,7

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

51678,2

1499,2

50179,0

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

300,8

300,8

Інформація та телекомунікації

J

Фінансова та страхова діяльність

K

Операції з нерухомим майном

L

2876,2

2876,2

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

98973,2

98973,2

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

2911,7

2911,7

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

47307,2

43737,4

3569,8

Освіта

P

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

1139,5

225,5

914,0

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

28,0

28,0

Надання інших видів послуг

S

2266,4

2266,4

___________________

1 Інформація сформована на основі фактично поданих підприємствами звітів (рівень звітування становив 98,5%). Дані можуть бути уточнені.

 

 

Архів 2022 року

 

Архів 2021 року

 

Архів 2020 року

 

Архів 2019 року

 

Архів 2018 року

 

Архів 2017 року

 

 

 

 

 Дата останньої модифікації: 10/06/2024