Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення

                                   по районах у 2021 році1

 

 

Обсяги

викидів, т

2021 % до

2020

У тому числі

діоксиду сірки

діоксиду азоту

т

2021 % до 2020

т

2021 % до 2020

Область

172425,3

122,8

119744,1

125,2

13936,4

124,4

Верховинський

6,1

107,2

2,1

99,4

0,0

116,7

Івано-Франківський

152179,1

130,4

114986,9

132,3

11206,1

124,7

Калуський

15526,6

80,8

4719,8

54,4

2136,8

139,4

Коломийський

402,0

73,1

5,6

22,1

46,2

87,0

Косівський

95,3

73,7

0,0

1,5

20,9

56,9

Надвірнянський

4216,2

110,4

29,7

113,9

526,4

88,9

__________

1 Дані можуть бути уточнені.

 

Архів 2020 року

 

Архів 2019 року

 

Архів 2018 року

 

Архів 2017 року

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 19/07/2022