Викиди в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення

   за видами економічної діяльності  (секція за КВЕД) у 2023 році1

 

 

Код за

КВЕД-2010

Кількість викидів забруднюючих речовин і парникових газів

Крім того,

кількість викидів діоксиду вуглецю

т

2023

у % до

2022

 т

2023

у % до

2022

Усі види економічної діяльності

 

147699,0

97,0

9975012,7

99,3

Сільське, лісове та рибне господарство

А

2385,7

112,2

24754,7

113,2

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

В

4676,2

85,6

31473,8

91,5

Переробна промисловість

С

5292,1

112,0

2647461,2

125,7

Постачання електроенергії, газу, пари та  кондиційованого повітря

D

131791,2

96,6

7159634,4

92,7

Водопостачання; каналізація, поводження з  відходами

Е

130,9

104,4

158,0

82,2

Будівництво

F

0,4

2,6

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів

 і мотоциклів

G

30,8

142,0

404,2

132,0

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

3180,6

99,3

106265,6

71,5

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

12,8

63,3

1574,6

48,0

Інформація та телекомунікації

J

2,1

100,0

166,2

100,0

Фінансова та страхова діяльність

K

0,1

114,1

44,5

100,3

Операції з нерухомим майном

L

0,2

107,7

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного  обслуговування

N

0,2

40,1

0,0

0,1

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

96,6

151,5

138,5

33,8

Освіта

P

11,6

96,4

946,2

99,4

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

76,8

107,0

485,7

108,1

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

7,2

99,1

954,1

109,5

Надання інших видів послуг

S

3,5

100,9

551,0

100,8

___________                                                               

1Дані можуть бути уточнені.

 

Архів 2022 року

 

Архів 2021 року

 

Архів 2020 року

 

Архів 2019 року

 

Архів 2018 року

 

Архів 2017 року

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 05/06/2024