Викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин за категоріями стаціонарних

                                                    джерел забруднення у 2023 році1

 

 

Кількість викинутих у атмосферне повітря забруднюючих речовин, т

сірки діоксид

діоксид азоту

оксид вуглецю

неметанові леткі органічні сполуки

поліароматичні вуглеводні

тверді частинки Тч2,5

тверді частинки

Тч10

аміак

Усього

96452,6

12293,5

2631,9

4650,4

0,0

74,7

2284,7

194,5

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

Енергетика

96115,1

11557,2

2216,0

2844,6

32,1

565,5

0,0

Виробництво

337,3

729,9

349,7

260,8

0,0

25,9

1295,8

20,4

Сільське господарство

0,0

1,0

1,3

41,9

12,5

417,6

169,3

Відходи

0,0

2,6

23,1

1,0

0,0

1,0

4,8

Інші стаціонарні джерела викидів

0,2

2,8

41,8

1502,1

0,0

4,2

4,8

____________ 

1 Дані можуть бути уточнені.

 

 

Архів 2022 року

 

Архів 2021 року

 

Архів 2020 року

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 05/06/2024