Викиди в атмосферне повітря (1990–2023)

 

 

Кількість викидів забруднюючих речовин

і парникових газів

Крім того, викиди діоксиду вуглецю

усього,

тис.т

у тому числі

усього,

млн.т

у тому числі

стаціонарними джерелами

пересувними

джерелами1

стаціонарними джерелами

пересувними джерелами1

1990

549,5

403,3

146,2

1991

394,5

260,4

134,1

1992

363,5

284,9

78,6

1993

345,6

282,3

63,3

1994

278,6

244,0

34,6

1995

325,7

271,7

54,0

1996

222,1

180,4

41,7

1997

223,5

182,4

41,1

1998

227,7

180,6

47,1

1999

189,6

141,3

48,3

2000

184,8

141,0

43,8

2001

187,1

143,8

43,3

2002

190,7

149,0

41,7

2003

226,3

181,3

45,0

2004

222,9

176,6

46,3

9,1

9,1

2005

252,2

204,2

48,0

10,1

10,1

2006

318,4

269,3

49,1

10,5

10,5

2007

325,2

269,9

55,3

11,4

10,7

0,7

2008

298,3

241,7

56,6

11,2

10,5

0,7

2009

271,8

214,5

57,3

8,7

8,0

0,7

2010

224,9

169,2

55,7

7,9

7,2

0,7

2011

275,9

221,8

54,1

11,0

10,3

0,7

2012

249,2

196,7

52,5

12,1

11,4

0,7

2013

253,5

202,9

50,6

11,7

11,0

0,7

2014

277,2

228,8

48,4

12,0

11,3

0,7

2015

266,4

223,9

42,5

12,2

11,6

0,6

2016

241,9

196,7

45,2

11,3

11,3

2017

240,9

198,3

42,6

12,0

12,0

2018

          260,9

221,4

39,5

13,8

13,8

2019

242,0

205,0

37,0

12,9

12,9

2020

173,4

140,4

33,0

10,2

10,2

20212

210,3

172,4

37,92

12,1

12,1

20222

152,3

10,0

20232

147,7

10,0

__________________

1 За 1990–2002 рр. відображаються дані по автомобільному транспорту; з 2003р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту; з 2007р. – по автомобільному, залізничному, авіаційному, водному транспорту та виробничій техніці; з 2016р. – по автомобільному транспорту, розраховані на основі щорічних даних про кінцеве використання палива автомобільним транспортом, наведених у енергетичному балансі України (продуктовому).

2 Дані можуть бути уточнені.

 

 

 

 

 

     Дата останньої модифікації: 05/06/2024